BTW Zonnepanelen

De laatste tijd is er veel onduidelijkheid over de BTW zonnepanelen. Wanneer moet je wel BTW betalen en wanneer niet? In deze tekst gaan we daar wat verder op in, in de hoop de onduidelijkheid wat duidelijker te maken.

Wanneer ben je een BTW ondernemer?

Je hoeft geen BTW te betalen als de belastingdienst je niet aanmerkt als een BTW ondernemer. In het verleden tot 20 juni 2013 werd je ook niet aangemerkt als een BTW ondernemer. Maar in het Fuchs-arrest is bepaald dat je een BTW ondernemer bent als je regelmatig en tegen betaling stroom levert aan een energieleverancier. Dit is in de meeste gevallen, ook het laten verrekenen van de stroomrekening wordt gezien als een betaling van stroom.

BTW zonnepanelen

Bij de belastingdienst kun je verzoeken om BTW zonnepanelen terug te betalen in verband met de aanschaf en de montage. De overheid heeft namelijk voor deze twee mogelijkheden een potje. De BTW zonnepanelen krijg je niet automatisch terug dit moet je wel aanvragen. Ook als je zonnepanelen voor 20 juni 2013 kun je de BTW zonnepanelen nog terug vragen. Zolang je het bonnetje hebt, waarop het BTW bedrag genoemd staat zal dit verder geen problemen met zich meebrengen.

Voor de levering van stroom is de hoofdregel dat je wel BTW moet betalen, tenzij je minder verdiend dan 1346 euro per jaar. Voor de meeste zonnepanelen eigenaren is dit het geval en dus hebben zij geen last van deze regelgeving. Als je geen BTW zonnepanelen hoeft te betalen, hoef je je ook niet te melden bij de Belastingdienst. Hou altijd je papieren goed bij mekaar, voor het geval de overheid eens extra wil controleren.

Bij niet-geïntegreerde zonnepanelen moet je ook belasting betalen over de stroom die je opwekt en gebruikt voor eigen gebruik. De BTW zonnepanelen moet je dan berekenen aan de hand van de marktprijs en daarvan 21 procent. Deze vorm van zonnepanelen komen het meeste voor onder particulieren.

Reden BTW zonnepanelen bij niet-geïntegreerde zonnepanelen

Het lijkt onredelijk dat je in het ene geval wel BTW moet betalen en in het andere geval niet. Dit heeft te maken met onroerende zaken en de BTW daarvan. Bij geïntegreerde zonnepanelen dienen de zonnepanelen ook als dakdekking en dus zijn ze een onderdeel van de woning. Bij niet-geïntegreerde panelen is dat vaak niet het geval. Deze liggen vaak gemonteerd op de daken, waardoor het geen onroerend goed is.

De regelgeving rondom de BTW zonnepanelen is voor veel mensen een beetje eng. Wanneer krijg je nu wel wat terug en wanneer niet? Over het bedrag van de aanschaf van zonnepanelen en de kosten die je hebt gemaakt voor de installatie krijg je altijd BTW zonnepanelen terug. Hierbij maakt het niet uit of je geïntegreerde zonnepanelen hebt of niet-geïntegreerde zonnepanelen.

Over de opgewekte stroom hoef je geen belasting te betalen zolang je verdiensten maar onder de 1346 euro per jaar blijven. Daarna ga je wel BTW zonnepanelen betalen. In dat geval moet je altijd belasting betalen als over de stroom die je verkoopt aan de energieleverancier. Maar bij geïngereerde zonnepanelen hoef je geen belasting te betalen over het gedeelte van de stroom dat je zelf gebruikt.